Vandaag voor 22:00 wenskaarten besteld? Binnen de 48 uur in huis!
Home Wenskaartenshop

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. De koper gaat akkoord met deze algemene voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling of bij het aanvragen van de door Wenskaartenshop geleverde diensten.

  1. Alle prijzen zijn exclusief 21% btw;
  2. Particuliere bestellingen: De betaling dient te geschieden binnen de 7 dagen met vermelding van bestelnummer. Indien de betaling na 7 dagen nog niet heeft plaatsgevonden, zal er een herinneringsmail gestuurd worden. Heeft de betaling na 14 dagen nog steeds niet plaatsgevonden, zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.

Ten name van:

Wenskaartenshop.be
zaakvoerder Dieter De Backer
Karnemelkstraat 1
9551 Ressegm

Kopen op factuur voor bedrijven en instellingen

Bedrijven en instellingen kunnen via factuur achteraf betalen, mits een geldig BTW nummer of KVK nummer .

De betalingstermijn bedraagt 30 dagen gerekend vanaf de factuurdatum.

Bij niet betaling:

Artikel 1

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen contant betaalbaar en via overschrijving , netto en zonder korting. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning, een conventionele rente van 1,25% per maand of per gedeelte van een maand verschuldigd.

Bij niet-betaling van de factuur of een deel van de factuur op de vervaldag, wordt het schuldsaldo bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12% als forfaitaire schadevergoeding.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

Een klacht van eender welke aard kan door de koper niet ingeroepen worden als reden tot schorsing of uitstel van betaling.

Artikel 2

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd (Dendermonde) , tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 4*

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.
Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 5

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling.

Indien de klant een productieopdracht doorvoert is de klant verplicht om deze af te nemen aan de voorwaarden gegeven door wenskaartenshop.be.  Annulatie is enkel mogelijk binnen de 7 dagen en dient ons aangetekend bezorgt te worden.

Artikel 6

Alle kortingen geven op volumeafname en toegepast op de factuur vervallen bij niet tijdige betaling van de factuur.

Veilig kopen met geld terug garantie

Kopen bij wenskaartenshop is simpel, eerlijk en uiterst veilig.

Als er iets is waar u niet helemaal tevreden over bent dan wil ik het graag horen zodat we het kunnen verbeteren! Omdat we er zeker van zijn dat u enorm zult profiteren van de prijs – kwaliteit van onze wenskaarten bieden wij u onze geld – terug – garantie!

Als de aankoop u niet bevalt, kan u deze binnen de 14 dagen na ontvangst terugzenden, mits een mailtje vooraf.

Gemaakte verzendkosten worden niet terugbetaald (per pakket €5.95 exclusief btw en pallets €60 exclusief btw)

Privacy verklaring:

Algemeen

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Wenskaartenshop.be

De gegevens over klanten en de geregistreerde profielen worden opgeslagen om bestellingen te kunnen verwerken. De door u verstrekte gegevens zullen alleen gebruikt worden met betrekking tot de bestellingen van de webwinkel Wenskaartenshop.be.

Wenskaartenshop verstrekt in geen enkel geval gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.

Uw e-mail adres

Als u zich hiermee op voorhand uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard, zal het door u opgegeven e-mail adres alleen gebruikt worden om u te informeren over nieuwe producten en diensten en over reclame acties.

Uw e-mail adres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit doorverkocht of uitgeleend voor commercieel gebruik aan derden.

Men kan in alle getijden en tijdstippen uitschrijven op de nieuwsbrief en zo geen mails in de toekomst meer ontvangen.

Veiligheid van persoonlijke gegevens

Wenskaartenshop verbindt zich ertoe om al het mogelijke te doen teneinde uw persoonlijke gegevens zo te beschermen dat vermeden kan worden dat ze vertekend, beschadigd of op onrechtmatige wijze aan derden meegedeeld worden.

De gebruikers zelf moeten de nodige maatregelen nemen om hun identificatie en hun wachtwoord vertrouwelijk te houden zodanig er op geen enkele wijze misbruik kan gemaakt worden.

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van Wenskaartenshop zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en bij elke overeenkomst.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van functionele cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren en het inloggen op onze website te vergemakkelijken.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Instructies over het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ van de meeste browsers.

Hoewel u als bezoeker van de website de website nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze website.